Su-Bat-Trang


        (Sứ Bát Tràng ...)
Hotline: 0164 589 1950
 
  • Tranh tứ quý bằng gốm sứ Bát Tràng
  • Gốm bát tràng
  • Vò ngâm rượu Bát Tràng

GÓC GỐM SỨ

Các dòng men đặc biệt của Bát Tràng

Các dòng men đặc biệt của Bát Tràng

 16/07/2014 - 10:05 
Gốm Bát Tràng có 5 dòng men đặc trưng được thể hiện qua mỗi thời kì khác nhau để tạo nên những sản phẩm đặc trưng khác nhau

Giới thiệu Sứ Bát Tràng  27/06/2014 - 02:31 
 

CƠ SỞ SẢN XUẤT GỐM SỨ BÁT TRÀNG

Hotline: 0164 589 1950
Email: info.subattrang@gmail.com

Địa chỉ:   Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội

Copyright © 2012. Thiết kế bởi

LiveZilla Live Help
Text Link:YH:dungnt_23121988 : |||
 
Hotline: 0164 589 1950 - Chia sẻ