Tô sứ đựng canh vẽ trúc chuồn

153.000 192.000 

Thông tin sản phẩm
Mã: TSDCTC Danh mục: