Sứ Bát Tràng

Liên Hệ

Chi tiết liên hệ

  • CƠ SỞ SẢN XUẤT SỨ BÁT TRÀNG
  • Địa chỉ: Xóm 6, Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
  • 0944 834 923
    (04) 3992 1205
  • info.subattrang@gmail.com

Thông tin liên hệ