Sứ Bát Tràng

Các dòng men đặc biệt của Bát Tràng

Các dòng men đặc biệt của Bát Tràng

Gốm Bát Tràng có 5 dòng men đặc trưng được thể hiện qua mỗi thời kì khác nhau để tạo nên những sản phẩm đặc trưng khác nhau

Nghệ nhân vuốt gốm bằng tay cuối cùng ở Bát Tràng

Nghệ nhân vuốt gốm bằng tay cuối cùng ở Bát Tràng

Tính đến nay, làng chỉ còn một người duy nhất sử dụng phương pháp vuốt nặn gốm bằng tay truyền thống. Đó là Phạm Anh Đạo, chàng trai khiếm thính nặng...

 
 
Trang
 

Danh mục sản phẩm

Tin tức mới

Sản phẩm Mới